Radio hits - Music radio channel the best music Våra fsata program


April 16, 2022 - 1497 views

Hej våra program som Metal + Hardrock. kväll och svenska favoriter och dantimmen fördjupning  kommer att gå på vår syster kanalen  

svenska favoriter kommer vara Tisdagar klockan 19 till 00  dansbandstimmen men fördjupning kommer att sändas början av månad de kan sändas av John  efter som tony tjänstledig

den sänds på klockan  18 till 21 dom programen kommer att vara på vår systerkanal och vi program kommer att vara kvar på huvudkanalen radiohits men det kommmer mera fasta program på radiohits

framöver  mera info får du på vår facebook sida

Comments(0)

Log in to comment