Radio hits - Sweden Vår hemsidan nu och då vad som var bra !!!!


December 13, 2019

hej senaste dagarna  har vi ändrad vår hemsida vad den bättre då en nu  ni kan gå till en radiostation som har fotafarede den hemsidan som vi ade förut också som heter kanalrewind  och de vi har nu ni kan skriva en kommentar vad nu tycker om den vi kan lägga till backa den ur den ser ut  då kommer att lägga ut den på Lördag 

Comments(0)

Log in to comment