Radio hits - Sweden Lunch%eftermiddagsshow kl.12 - 18


February 27, 2020

Hej vi kommer att sända om en vecka på gruns av denna virus som ställer till värden över   se mera på vår facebook och sök radiohits - Sverige så får du vet mera heller gå till Folkhälsomyndighetens om Covid-19 

Folkhälsomyndigheten följer noga händelse­utvecklingen. Vi utför mikro­­biologiska analyser, gör bedömningar av risker och av hur utbrottet utvecklas. Vi arbetar systematiskt med att förebygga smitt­spridning i samhället. Genom olika åtgärder kan vi fördröja smitt­spridningen och minska antalet som är sjuka samtidigt.

till olicka

www.krisinformation.se

https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/fragor-och-svar/

Comments(0)

Log in to comment