Radio hits - Sweden Beskrivning av varningsläget


June 25, 2020 - 1490 views

Varm eller riktigt varm luft täcker Sverige och kommande dagar väntas maxtemperaturen överstiga 30 grader i en stor del av Svealand och sydöstra Norrland samt norra Östergötland, här finns en värmevarning utfärdad. I stor del av övriga landet väntas maxtemperaturen överstiga 26 grader.

Risken för bränder i skog och mark är på många håll stor eller mycket stor. I delar av östra Sverige extremt stor.

Det är klass 1-varning för höga flöden i Torneälven nedströms Torneträsk till innan bifurkationen Tärendöälven och i små och medelstora vattendrag i stora delar av fjälltrakterna.

Risken för vattenbrist är stor för några medelstora vattendrag samt för små och stora grundvattenmagasin i olika delar av Götaland, västra Svealand samt sydöstra Norrland. För detaljerad information läs mer på https://www.smhi.se/vadret/vadret-i-sverige/risk-for-vattenbrist.

Comments(0)

Log in to comment