Legal notices

Den information och de material som är tillgängliga på eller från denna webbplats skyddas av Svenska och internationell upphovsrättslagstiftning, och är upphovsrättsligt skyddade verk som tillhör Proto Labs, Inc. Obehörig användning, kopiering, distribuering, mångfaldigande, publicering eller modifiering av denna information eller dessa material kan bryta mot federal, delstatlig eller internationell varumärkeslagstiftning, rättspraxis, patentlagstiftning och/eller amerikansk eller internationell upphovsrättslagstiftning. Den som överträder detta kan bli föremål för rättsliga åtgärder. 

Proto Labs®, ProtoQuote®, Protomold®, FirstQuote®, Firstcut® och Fineline® är registrerade varumärken som tillhör Proto Labs, Inc. Alla övriga Proto Labs varumärkes- eller produktnamn eller logotyper på den här webbplatsen, inklusive Real Parts. Really Fast™ är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör Proto Labs, Inc. Att ett varumärke, ett produktnamn eller en logotyp saknas på denna lista utgör inget avstående från några av Proto Labs varumärkesrätter eller övriga immaterialrätter som gäller detta namn eller denna logotyp.

Inget som finns på webbplatsen bör tolkas som en – underförstådd – upplåtelse av en licens eller rättighet att använda några varumärken som visas på webbplatsen utan skriftligt tillstånd från Proto Labs, Inc.